• Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV
 • Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV

Rikonstruktimi i largpërçuesit të 110 kV "TS Shtip-TS Ovçe Pole"

Vleresimi aktual: 4 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktiv
 

ShA MEPSO filloi rikonstruktimin e lagpërçuesit e linjës  110 kV "TS Shtip - TS Ovçe Pole". Bëhet fjalë për  një projekt kapital infrastrukturor për ndërtimin e një  largpërçuesi në itinerarin ekzistues të largpërçuesit të vjetër  që funksionon  që nga viti 1960.Largpërçuesi  është i gjatë 17.88 km dhe është vendosur në 71 shtylla, nga të cilat 55 shtylla janë shtylla betoni dhe 16 janë rrjetë çeliku. Ndërtimi përfshin heqjen e kolonave të vjetra të betonit dhe instalimin e kolonave të reja me grilë çeliku dhe 16 kolonat e mbetura me rrjetë çeliku do të zëvendësohen me pajisje tjera.

"Me këtë investim  zbatojmë qëllimin strategjik të Qeverisë, i cili është tranzicioni  i prodhimit të energjisë elektrike nga qymyri në burimet e ripërtëritshme të energjisë. Pikërisht në këtë largpërçues në të ardhmen, do të lidhet ferma me erë" Bogoslovec "me kapacitet të instaluar të 36 MW ”, tha Drejtori Gjeneral  i ShA MEPSO-s  z. Kushtrim Ramadani.

Ndërtimi i linjës së transmetimit 110 kV TS Shtip-TS Ovçe Pole është pjesë e ciklit investues për revitalizimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai përfshin rikonsrtuktimin  dhe ndërtimin e gjashtë largpërçuesve110 kV për të cilat  janë investuar mbi 15 milion euro .

"Ky është një shekull sot. Kjo është infrastruktura e nevojshme për atë që duam të përjetojmë, dhe kjo është të shohim këtë luginë Shtip-Sveti Nikollë të pasur me burime të ripërtëritshme të energjisë, fotovoltaike, mullinj me erë, por edhe infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e" investimit total   në procesin e "just transition", pra zëvendësimi i qymyrit me burime të ripërtëritshme të energjisë", tha Kryeministri Zoran Zaev në fillimin zyrtar të ndërtimit të largpërçuesit TS Shtip-TS Ovçe Pole.

Investimet në sistemin elektrotransmetues  janë thelbësore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, tha Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski.

"Me rikonstruktimin, përcjellim  një mesazh të qartë të gjithë investitorëve se po forcojmë rrjetin e transmetimit dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm infrastrukturor për të gjithë investitorët  e mundshëm që duan të përdorin potencialin ekonomik të këtij rajoni." "Ndërtimi i këtij largpërçuesi ka një rëndësi të madhe për stabilitetin e energjisë elektrike në të gjithë rajonin ku ka shumë kompani që kanë nevojë për energji të sigurt dhe të qëndrueshme," potencoi  ai.

Duke mirëpritur angazhimin e Qeverisë për Skenarin e Gjelbërt të Strategjisë energjetike, përfaqësuesi i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Andy Aranitasi theksoi se këto projekte do të kontribuojnë në uljen e humbjeve teknike, optimizimin e sistemeve të transmetimit në rajon për të siguruar besueshmërinë e rrjetit , siguria në furnizimin me energji elektrike dhe integrimi i mëtejshëm i burimeve të ripërtëritshme të energjisë.

"Rehabilitimi i këtij largpërçuesi është një shtesë e konsiderueshme për investimet për burime të rinovueshme në rajon, përkatësisht termocentrali  fotovoltaik 25 MW në tokën shtetërore në Azambegovo dhe termocentrali me erë 36 MW Bogoslovec. "Këto dy projekte do të sjellin investime të kombinuara prej mbi 75 milion euro," tha Aranitasi.

ShA MEPSO investon 1.41 milion euro në këtë projekt dhe mbështetet me hua nga BERZH. Sipas dinamikës së planifikuar të punës, largpërçuesi duhet të ndërtohet në shtatë muajt e ardhshëm.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.