Informacion publik nga Sh.A.MEPSO

Vleresimi aktual: 1 / 5

Yje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Sh.A.MEPSO ndjek dhe zbaton të gjitha propozimet,masat dhe udhëzimet e lëshuara nga ana e Qeverisë për mbrojtje nga virusi Korona .Ndërkohë njoftojmë opinionin, se në suaza të aktivitetit tonë kryesor: transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim të sistemit elektrotransmetues në përputhje me masat preventive Sh.A.MEPSO organizon punën me optimizëm për të gjithë e në veçanti për resurset njerëzore që shërbejnë në qendrën dispeçerie ,ekipet largëpërçuese dhe stacionet e transformatorëve.Të gjitha këto masa janë në funksion të përgatitjes për situatën e posakrijuar,e ndërkohë edhe për punë stabile dhe të besueshme të sistemit elektrotransmetues dhe furnizim të pandërprerë të konsumatorëve me energji elekrike cilësore.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.