Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin prill

Vleresimi aktual: 2 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me Rregullat e bilancit dhe Rregullat e prokurimit të bilancit të mFRR dhe të energjisë,Sh.A.MEPSO zhvillon ankande mujore për furnizim të mFRR-së.Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFFR për muajin prill do të realizohet më 16.03.2020(e hënë ). Sasitë që do të jenë lëndë për furnizim për muajin prill janë postuar në web faqen e internetit te pjesa Tregu i bilancit të E.E.Koha e fillimit të ankandit për paraqitjen e ofertave është 09:00, ndërsa koha e mbylljes është ora 14.00.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.