Ankandi për furnizim të mFRR kapacitet balancues për muajin mars

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 

Në përputhje me rregullat e balancimit dhe rregullat e furnizimit të m FRR kapacitetit balancues dhe energjisë , SH.A. MEPSO zhvillon ankande mujore për furnizim të mFRR kapacitet. Ankandi për furnizim për muajin mars do të mbahet në 14.02.2020 (e premte). Sasitë që do të jenë lëndë për furnizim për muajin mars janë postuar në faqen e internetit në seksionin e Tregut të E.E-së.

Koha e fillimit të ankandit për oferta është ora 9:00 e mëngjesit ndërsa koha e mbylljes 2:00 e pasdites.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.