Çdo pjesëmarrës në tregun vendas dhe evropian, për të lehtësuar pjesëmarrjen e tij, duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO.

Kodi i identifikimit ETSO (EIC)

Çdo pjesëmarrës në tregun vendas dhe evropian që të lehtësojë pjesëmarrjen e tij,  duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO i cili identifikon pjesëmarrësin në të gjitha transaksionet.

Sh.A. MEPSO është zyra lokale për lëshimin e EIC kodeve. 

Dokumentet e nevojshme për dhënien e Kodit EIC janë: 

  • Kërkesë e plotësuar për lëshimin e Kodit EIC
  • Licencë e vlefshme për punë e lëshuar nga KRE
  • Statusi aktual i kompanisë i lëshuar nga Regjistri Qendor

Kërkesë për kod EIC (maqeonisht)
Kërkesë për kod EIC (shqip)
Kërkesë për kod EIC (anglish)

Dokumentet duhet të dërgohen ne formë elektronike në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe të dorëzohen në arhivën e Sh.A. MEPSO. 

Për informata plotësuese mund të drejtoheni deri tek Sh.A MEPSO: 

  • e-mail: eiccodes[at]mepso.com.mk
  • personi: Melisa Kondxheli

Адреса:

Zyra për dhënien e kodit EIC

Rr. Maksim Gorki, nr.4, 1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Për informata shtesë, mund të vizitoni faqen e internetit të ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.