• Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë
  • Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë

Për të ardhmen e gjelbër - udhëzime për kalimin në burimet e rinovueshme të energjisë

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Sha  MEPSO është pjesëmarrëse në konferencën kushtuar tranzicionit në burimet e ripërtëritshme të energjisë të organizuar nga Shoqata maqedonase për burime të ripërtëritshme të energjisë, MARES. Në konferencë, ekspertë të industrisë, përfaqësues të Qeverisë, Komunitetit të Energjetikës , Komisionit Rregullator të Energjetikës  dhe kompanive energjetike nga vendi dhe rajoni, shkëmbyen ide dhe rezultate të hulumtimeve të kryera në drejtim të përmirësimit të mjedisit të biznesit, nxitjes së lidhshmërisë dhe bashkëpunimin ndërmjet investitorëve në energjinë e gjelbër, si dhe avokimin e praktikave të përgjegjshme ndaj mjedisit në këtë sektor.

Në kuadër të paneleve kushtuar tranzicionit të gjelbër, organizimit të tregut të energjisë elektrike, sistemeve të ruajtjes së energjisë dhe sfidave të financimit të projekteve për burimet e ripërtëritshme  të energjisë, në seksionin kushtuar rrjetit elektroenergjetik si faktor kyç në të gjithë procesin,  u deklarua edhe u Elizabeta Siljanovska Atanasova, udhëheqëse e lidhjes së rrjetit të transmetimit, ShA MEPSO.


© 2023 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.