Pesë bursa nga MEPSO , ESM dhe EVN për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike (FETI)

Vleresimi aktual: 4 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktiv
 
Të tre kompanitë elektroenergjetike maqedonase, për herë të nëntë me radhë, shpërndanë bursa për studentët e Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike pranë Universitetit "Sh. Kirili dhe Metodi ”- Shkup. Pesë studentë nga FETI janë bursistë të rinj të ShA ESM, EVN Maqedoni dhe ShA MEPSO. Bursat për studentët e FETI-it jepen tradicionalisht çdo vit, bëhet fjalë për një bashkëpunim shumëvjeçar i cili është një stimul serioz në procesin arsimor. Stipendistët marrin ndihmë të mjaftueshme financiare për të siguruar fonde për arsimimin e tyre,krijimin e mundësive për punë praktike si dhe mundësitë e punësimit në kompanitë elektroenergjetike.
Në përputhje me praktikën e vendosur nga 2012, kompanitë si ShA ESM, ShA MEPSO dhe EVN Maqedoni shpërndanë pesë bursa për studentët e vitit të parë dhe të dytë të regjistruar në drejtimet e elektroenergjetikës të Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike, në vitin akademik 2019-2020. Bursat janë në vlerë prej 8,000 denarë në muaj, dhe jepen për 10 (dhjetë) muaj, me mundësi zgjatjeje ose ndërprerje. Financimi është planifikuar të zgjasë gjatë gjithë viteve të studimit, me kusht që mesatarja gjatë studimit të jetë mbi 8.0.
Kompanitë elektroenergjetike treguan një përgjegjësi të lartë shoqërore ndaj bashkësisë dhe atë në vitin që solli një krizë serioze shëndetësore dhe ekonomike, ato vazhdojnë të japin mundësinë për mbështetje të madhe për arsimimin e elektroinxhinierëve të ardhshëm . Kompanitë do të vazhdojnë të mbështesin procesin arsimor dhe krijimin e kuadrove që aktualisht janë më se të nevojshme në tregun e punës për zhvillimin e ekonomisë vendase.

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.