Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR-së për muajin shtator

Vleresimi aktual: 3 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktivYje jo aktiv
 
Në përputhje me Rregullat e balancimit dhe Rregullat për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese të mFRR-së, ShA MEPSO zhvillon ankande mujore për prokurimin e kapacitetit të mFRR-së. Ankandi për prokurimin e kapacitetit të bilancit të mFRR për muajin shator do të realizohet në 14.08.2020 (e premte). Sasitë që do të jenë objekt i prokurimit për muajin shator janë postuar në web faqen në pjesën e Tregut të bilancit E.E.
Koha e fillimit të ankandit për paraqitjen e ofertave është ora 09:00, ndërsa koha e përfundimit të ankandit është ora 14:00.

© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.