АД МЕПСО согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер на својата интернет страница објавува листа на информации

Informacione të karakterit publik

Vleresimi aktual: 4 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje jo aktiv
 

ShA MEPSO në përputhje me Ligjin për qasje në informacionin publik në faqen e saj të internetit publikon listë të informacioneve të klasifikuara në këtë kategori si dhe personave përgjegjës që veprojnë sipas kërkesave tuaja.

Njëkohësisht, këtu mund të merrni Kërkesën për qasje në informacionin publik, si dhe të informoheni për tarifën e kompensimit për lëshimin e informacionit të kërkuar publik.

Personi përgjegjës: 

Andrej Josifovski
Tel.(02) 3149 871
email: andrej.josifovski[at]mepso.com.mk
info[at]mepso.com.mk

Violeta Z. Stojanovska
Tel.(02) 3149 093
email: violeta.zajkova[at]mepso.com.mk
info[at]mepso.com.mk


Lista e informacioneve me karakter publik për ShA MEPSO (MK)

Kërkesë për qasje deri te informacionet me karakter publik (MK)

Nëse keni nevojë, në këtë  link mund të vizitoni faqen e internetit të Komisionit Shtetëror për Mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionin publik.


© 2024 MEPSO. Të gjitha të drejtat e rezervuara.