Diagrami ditor për konsumimin e energjisë elektrike

Diagrami ditor për konsumimin e energjisë elektrike [ 3.3.2021 ]

   Dërgo në e-mail
  • Sh.A MEPSO është kompani plotësisht në pronësi të shtetit, e formuar në vitin 2005 me transformimin e ndërmarrjes elektroenergjetike të Maqedonisë. Aktiviteti kryesor i MEPSO-s është transmetimi i pandërprerë i energjisë elektrike përmes rrjetit të tensionit të lartë, menaxhimi i sistemit elektroenergjetik dhe furnizimi i rregullt dhe në kohë i energjisë elektrike për klientët e saj: shfrytëzues të drejtpërdrejtë (Buçim, OKTA, Makstil, Arcelor Mittal, Usje, Jugohrom-Feroalojs, Legurat e Shkupit, Feni Industri, Hekurudhat e Maqedonisë) dhe rrjeti shpërndarës i EVN Maqedoni.

Lajme dhe ngjarje


Shënoni e-mail adresën tuaj që të merrni falas buletinin MEPSO