Испрати по е-пошта

Измени на Правилата за купување и продавање на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област управувана од страна на АД МЕПСО

На 03.11.2020 година со одлука на Управен Одбор направени се одредени измени во Правилата за купување и продавање на електрична енергија за компензација на несаканите отстапувања на контролната област управувана од страна на АД МЕПСО и во Рамковниот Договор за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа. Овие измени ќе почнат да се применуваат од компензацискиот период од 05.12.2020, па натаму.

Правила за компензација

Рамковен договор за купопродажба на електрична енергија за покривање на несаканите отстапувања во електропреносната мрежа 

Објавена на: 11/9/2020 9:21:44 AM