Испрати по е-пошта

Ankandi për aFRR dhe Kapaciteti Balancues i mFRR për vitin 2020

Sipas Ligjit për energjetik dhe Rregullave të Balancimit të Sistemit të Energjisë Elektrike, OEPS është përgjegjëse për prokurimin e kapacitetit dhe energjisë balancuese të aFRR dhe mFRR nga Ofruesit e Shërbimeve Balancuese në mënyrë që të sigurojë sigurinë operacionale, mirëmbajtjen e frekuencës dhe stabilitetin e tensionit të sistemit.

Në përputhje me procedurën e përcaktuar në Rregullat e Prokurimit të aFRR Kapacitetit balancues dhe Energjisë dhe Rregullat e Prokurimit të Kapacitetit balancues dhe energjisë së mFRR-së, OEPS do të realizojë më 06.12.2020 (E Premte)

- Ankandi vjetor i kapacitetit të bilancit aFRR për secilin muaj veçmas për vitin 2020

- Ankandi mujor i bilancit të mFRR për Janar 2020


Për më tepër klikoni në këtë link (MK)

Објавена на: 12/2/2019 2:39:00 PM