Испрати по е-пошта

MEPSO: Mungesat e energjisë elektrike nuk mbulohen nga importet

Energjinë elektrike për nevojat e sistemit e siguron dhe paguan MEPSO përmes shërbimeve të sistemit të parashikuara për situata të tilla.
Mungesa e energjisë elektrike nga ndërprerja e REK Bitola, e shkaktuar nga një defekt në trafostacionin e MEPSO, është e mbuluar plotësisht nga prodhimi vendas. Energjinë elektrike për nevojat e sistemit e siguron dhe paguan MEPSO përmes shërbimeve të sistemit të parashikuara për situata të tilla. Asnjë megavat orë energji elektrike nuk është importuar për të mbuluar mungesën e energjisë elektrike. Kjo nuk do të ketë pasoja financiare në çmimin e energjisë elektrike të paguar nga qytetarët.

Siç kemi informuar sot për shkak të mosfunksionimit të një elementi të pajisjeve me tension të lartë në trafostacionin "Bitola 2" është regjistruar ndërprerje e tensionit në orën 14:17. Për këtë arsye, mbrojtja rele e stacionit të transformatorit veproi automatikisht dhe fiku REK Bitola-n.

Pas një reagimi të shpejtë, ekipet e MEPSO arritën të krijojnë kushte për lidhjen e rrjetit të transmisionit “REK Bitola” në orën 14:43, kapaciteti më i madh prodhues i energjisë elektrike.

ShA MEPSO aktualisht bën modernizimin e pajisjeve të tensionit të lartë në TS "Bitola 2", nyje energjetike që është e lidhur me minierën dhe termocentralin në Manastir, duke minimizuar kështu rreziqet e ndërprerjeve dhe defekteve në të ardhmen.
Објавена на: 11/5/2019 6:44:00 PM