Испрати по е-пошта

Меѓународен тендер: Ревитализација на четири 110 kV далекуводи во преносна мрежа

Во рамките на Проектот Ревитализација и Управување, финансиран со средства од заем од EBRD и средства на АД МЕПСО, ќе бидат доделени четири договори за ревитализација на 110 kV далекуводи – договор за Лот 1: 110 kV ДВ “ТС Битола1-ТС Прилеп1“; договор за Лот 2: 110 kV ДВ “ТС Велес-ТС Овче Поле“; договор за Лот 3: 110 kV ДВ “ТС Скопје 4-ТС Велес“ и договор за Лот 4: 110 kV ДВ “ТС Штип-ТС Овче Поле“.

Објава може да ја превземете на следниот линк 

Објавена на: 2/15/2018 12:05:42 PM