Испрати по е-пошта

Покана за понуди – ревитализација и модернизација на преносната мрежа и управување со ЕЕС на РМ_Рехабилитација на 4 трафостаници