Испрати по е-пошта

EIC код

ETSO Идентификациски Код (EIC)
Секој учесник на домашниот и на европскиот пазар, заради олеснување на неговото учество, мора да добие ETSO Идентификациски Код
Секој учесник на домашниот и на европскиот пазар, заради олеснување на неговото учество, мора да добие ENTSO-E Идентификациски код (EIC), кој го идентификува учесникот во сите трансакции.

МЕПСО е aвторизиран за издавање на Идентификационен код во Македонија. За доделување на EIC код, долунаведената апликација мора да биде пополнета, потпишана и заверeна од апликантот и истата да се достави до АД МЕПСО по пoшта и по e-mail.

Листа на доделeни EIC кодови од страна на АД МЕПСО


За доделување на EIC код, долунаведената апликација мора да биде пополнета, потпишана и заверeна од апликантот и истата да се достави до АД МЕПСО по пoшта и по e-mail

EIC Апликација македонска верзија (PDF формат)

EIC Апликација македонска верзија (MS Word формат)

EIC Апликација англиска верзија (PDF формат)

EIC Апликација англиска верзија (MS Word формат)


За дополнителни информации можете да се обратите до АД МЕПСО на:

e-mail: branka.vasik@mepso.com.mk 
   danielag@mepso.com.mk;   izabelan@mepso.com.mk

тел:     + 389 2 3149 821

факс:  + 389 2 3149 070

адреса:   Борко Алексоски

                Канцеларија за издавање на EIC код

                ул.„Максим Горки“ бр.4 , 1000 Скопје

                Република Македонија

За дополнителни информации можете да ја посетите интернет страната на ENTSO-E:  https://www.entsoe.eu/data/Pages/default.aspx
и од опаѓачкото мени одберете го линкот кон:   Energy Identification Coding Scheme (EIC)