Испрати по е-пошта

ОПМ

Оператор на преносна мрежа
Согласно лиценцата издадена од Комисијата за енергетика на Република Македонија, во АД МЕПСО е основана подружница Оператор на преносна мрежа (ОПМ). Оваа подружница е најголема целина по обем на работа и број на вработени во составот на АД МЕПСО. 

ОПМ се грижи за оперативноста и функционалноста на повеќе од 2.000 километри преносна мрежа и за 148 енергетски трансформатори со инсталирана моќност од 6.417 (MVA) инсталирани во повеќе од 50 трансформаторски станици.